Căutare în site

Dragi locuitori ai municipului și raionului Soroca de etnie romă !

 

  Ziua Internaţională a Romilor reprezintă, totodată, ocazia să reafirmăm determinarea noastră de a promova mai departe acţiunile de combatere a lipsei de toleranţă, a discriminării şi a rasismului, precum şi de susţinere a integrării sociale şi asigurarea unor servicii medicale şi de educaţie din ce în ce mai bune.

  Este prilejul să reflectăm la contribuţia valoroasă pe care concetăţenii noştri de etnie romă au avut-o şi continuă să o aibă la dezvoltarea societăţii, să preţuim încă o dată zestrea valorilor culturale ale etniei rome.

  Din partea Consiliului Raional Soroca și a mea personală venim cu sincere și călduroase felicitări, urări de sănătate, împliniri.

 

  Cu profund respect,

Veaceslav Rusnac,

Președinte al raionului Soroca

   La 23 martie, Consiliul Raional Soroca a lansat compania de colectare a fondului de susținere a instituțiilor medicale din raion în contextul depășirii situației de criză prin infecția COVID-19, unde pot dona atât persoanele fizice, cât și cele juridice.

   Banii donați vor fi direcționați pentru achiziționarea echipamentului de protecție destinat personalului angajat în IMSP ”Spitalul Raional Soroca ”A. Prisacari” (medici, asistenți medicali, echipaje de ambulanță) și pacienți. De asemenea, pentru procurarea ustensilelor, echipamentului medical, medicamentelor. Din acești bani va fi oferit și suport pentru personalul medical antrenat în lupta cu coronavirusul de tip nou și pentru familiile acestora, precum și pentru procurarea de alimente.

   Primele donații au ajuns în contul deschis de către:

Aparatul Președintelui Raionului Soroca

Direcția Învîțământ a Consiliului raional Soroca

Direcția Finanțe a Consiliului raional Soroca

Secția Cultură a Consiliului raional Soroca

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei a Consiliului raional Soroca

Afanas Elena

GȚ Eftodii Mihail

CAP Alexandru Gusacinschi

Debut Sor SRL

Oclanda Agro

Șterbate Vadim

Moruz Ion

Primăria Volovița

Mrimăria Bădiceni

Primăria Cremenciuc

Primăria Oclanda

Primăria Iarova

Primăria Șeptelici

Primăria Rudi

Primăria Racovăț

Primăria Redi-Cereșnovăț

Primăria Bulboci

Primăria Parcani

Primăria Trifăuți

Primăria Tătărăuca-Veche

Primăria Vasilcău

Primăria Șolcani

Primăria Nemereuca

Primăria Vărăncău

Primăria Vădeni

Primăria Cosăuți

Primăria Pârlița

    De aceia, din numele meu personal, cât și a Consiliului Raional Soroca transmitem  mulțumiri beneficiarilor, care deja au Pus Umărul !

    

   Vă reamintim, că donațiile pot fi făcute la contul bancar:
Beneficiar: MF-TR Nord Soroca - Consiliul Raional Soroca;
Cod IBAN: MD32TRPDAI144112A03550AA;
Cod bancar: TREZMD2X;
Cod fiscal: 1007601010699;
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezireria de Stat;
Donații voluntare – COVID-19

 

 

Cu profund respect,

Veaceslav Rusnac,

Președinte al raionului Soroca

 

La moment în Republica Moldova sunt înregistrate 1056 cazuri de infectare cu COVID-19, dintre care 135 cazuri sunt confirmate la locuitorii raionului Soroca. Din ele 80 cazuri înregistrate în municipiul Soroca și 55 cazuri în localitățile raionului. După cum urmează:

- s. Stoicani – 5;
- s. Voloave – 4;
- s. Floriceni – 1;
- s. Egoreni – 1;
- s. Cureșnița-Veche – 1;
- s. Țepilova – 4;
- s. Rublenița – 7;
- s. Slobozia-Cremene – 3;
- s. Șolcani- 5;
- s. Rudi – 1;
- s. Vasilcău – 3 ;
- s. Pîrliț – 3;
- s. Sobari – 1;
- s. Ocolina – 1;
- s. Dubna – 3;
- s. Parcani – 2;
- s. Schineni – 1;
- s. Hristici – 1;
- s. Zastânca – 2;
- s. Nimereuca – 1;
- s. Alexandru cel Bun – 1;
- s. Șeptelici – 1;
- s. Racovăț – 2;
- s. Bulboci - 1

Conform grupei de vârstă și a sexului situația se prezintă în felul următor:
Genul femenin –
1-9 ani – 1 persoană
10-19 ani – 2 persoane
20-29 ani – 3 persoane
30-39 ani – 9 persoane
40-49 ani – 21 persoane
50-59 ani – 34 persoane
60-69 ani – 7 persoane
70-79 ani – 2 persoane

Genul masculin –
până la 1 an – 1 persoană
20-29 ani – 3 persoane
30-39 ani – 11 persoane
40-49 ani – 7 persoane
50-59 ani – 22 persoane
60-69 ani – 9 persoane
70-79 ani – 2 persoane
peste 80 ani -1 persoană

Numărul de persoane cu statut de suspecți: 22, inclusiv 4 angajați din domeniul medical.
Numărul de persoane cu statut de contacți – 543 (inclusive – 194 angajați din domeniul medical), inclusive mun. Soroca - 247 persoane.
Numărul persoanelor aflate în carantină/autoizolate conform fișelor epidemiologice a călătorilor, inclusiv mun. Soroca - 119.
Numărul persoanelor tratate – 5.
Numărul de decese – 3 (inclusiv un lucrător medical)