Căutare în site

Stimaţi colaboratori ai Serviciului Arhivă!

 

    În a doua sâmbătă a lunii iulie, în Republica Moldova se consemnează ziua profesională a arhivistului, instituită prin Hotărîrea Guvernului nr. 534 din 7 iulie 2014. 

     Cu deosebită recunoştinţă, primiţi cele mai sincere felicitări cu ocazia  zilei profesionale „Ziua arhivistului” .

   Grație activității arhivistului, fragmentele trecutului pot fi în orice moment revăzute, consultate și pot servi drept suport pentru succesul din viitor. Arhivele au o importanţă incontestabilă pentru valorificarea istoriei naţionale.

    Constatăm cu certitudine că pe parcursul activității, dați dovadă de profesionalism, tenacitate și perseverență în vedererea păstrării și îmbunătățirii stării arhivistice, astfel ca serviciile acordate populației să rămână o prioritate în munca Dumneavoastră.

     În numele Consiliului Raional și al meu personal cu această ocazie adresez sincere felicitări tuturor specialiștilor din raion, care activează în domeniul arhivistic. Apreciez înalt eforturile Dumneavoastră depuse zi de zi, pentru ca societatea să poată accede la informații ce puteau fi date uitării.Vă doresc succese pe plan profesional, sănătate, prosperare, fericire şi bucurii alături de cei dragi.

     Cu considerațiune,

Rusnac Veaceslav

Președinte al Raionului Soroca    Astăzi, 8 iulie, Președintele raionului Soroca, dl Rusnac Veaceslav, împreună cu vicepreședintele raionului, dl Andonii Boris, au întreprins o vizită de lucru în s. Stoicani, unde au loc lucrări de reparație a drumului din cadrul Programului raional de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2020.
    În cadrul vizitei președintele raionului a discutat cu angajații S.R.L. „Solcoci” și le-a mulțumit din numele tuturor locuitorilor pentru lucrările de reparație calitativă a segmentului de drum public.
  Conform Programului raional de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2020 se finalizează lucrările de reparație curentă cu îmbrăcăminte de beton asfaltic pe drumul public local L104 ”Drum de acces spre s. Dubna”. Valoarea lucrărilor în această localitate este de circa 1,4 mln lei pe o suprafață de 3900 m.p.
    Lucrările sunt executate de către S.R.L. ”Solcoci” antreprenor desemnat câștigător în urma procedurii de achiziție.
   De asemenea a fost finalizat și sectorul de drum pe o suprafață de 4800 m.p. în sumă totală de circa 1,5 mln lei a drumului public L102 ”Drum de acces spre s. Racovăț”.
   În timpul apropiat vor demara lucrările de reparație și în cadrul altor drumuri din raion conform Programului aprobat prin Decizia Consiliului Raional Soroca nr. 1/12 din 06.02.2020 ”Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din raionul Soroca, pentru anul 2020”.

       Astăzi, 07 iulie, orele 10.00 în sala de protocol a Consiliului raional Soroca, de către Preşedintele raionului Soroca, dl Rusnac Veaceslav au fost înmânate Diploma de Onoare decernată de Președintele Republicii Moldova în semn de prețuire a prestigioasei activități profesionale, pentru merite, devotament și abnegație în perfecționarea procesului curativ-profilactic, precum și cu prilejul Anului Lucrătorului Medical unor lucrtători medicali din cadrul Instituției Medico-Sanitară Publică Sptitalul Raional Soroca ”A. Prisacari”, Instituției Medico-Sanitară Publică Centrele de Sănătate, Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic raional Soroca” și Stației Asistență Medicală Urgentă Soroca.