Căutare în site

     Consiliul Raional Soroca la 23 martie curent a lansat compania de colectare a fondului de susținere a instituțiilor medico-saniatare publice din raionul Soroca în contextul depășirii situației de criză prin infecția COVID-19, la contul bancar:

Beneficiar: MF-TR Nord Soroca - Consiliul Raional Soroca;
Cod IBAN: MD32TRPDAI144112A03550AA;
Cod bancar: TREZMD2X;
Cod fiscal: 1007601010699;
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezireria de Stat;
Donații voluntare – COVID-19,

la care au donat atât persoanele fizice, cât și cele juridice. 

      Astfel, în total au fost acumulați  811519,00 lei.

      În numele beneficiarilor, Consiliul Raional Soroca aduce sincere mulțumiri  tuturor persoanelor fizice și juridice pentru donații.

      Mijloacele financiare donate au fost direcționate pentru achiziționarea echipamentului de protecție destinat personalului medical și pacienților din IMSP ”Spitalul Raional Soroca ”A. Prisacari”, angajaților implicat la menținerea securității publice, cât și pentru procurarea echipamentului medical și medicamentelor.

      Apreciem înalt gestul Dumneavoastră și vă mulțumim  pentru înțelegere și receptivitate:

Aparatului Președintelui Raionului Soroca;

Direcției Învîțământ a Consiliului raional Soroca;

Direcției Finanțe a Consiliului raional Soroca;

Secției Cultură și turism a Consiliului raional Soroca;

Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei a Consiliului raional Soroca;

BC ”Moldova-Agroindbank” SA, filiala Soroca;

Dnei Afanas Elena;

GȚ ”Eftodii Mihail”;

CAP ”Alexandru Gusacinschi”;

”Debut Sor” SRL;

”Oclanda Agro” SA;

Dlui Șterbate Vadim;

Dlui Moruz Ion;

Primăriei mun. Soroca;

Primăriei Volovița;

Primăriei Bădiceni;

Primăriei Cremenciuc;

Primăriei Oclanda;

Primăriei Iarova;

Primăriei Șeptelici;

Primăriei Rudi;

Primăriei Racovăț;

Primăriei Redi-Cereșnovăț;

Primăriei Bulboci;

Primăriei Parcani;

Primăriei Trifăuți;

Primăriei Tătărăuca-Veche;

Primăriei Vasilcău;

Primăriei Șolcani;

Primăriei Nemereuca;

Primăriei Vărăncău;

Primăriei Vădeni;

Primăriei Cosăuți;

Primăriei Pârlița;

Aparatului Primăriei Bădiceni;

Grădiniței pentru copii Bădiceni;

Gimnaziului Bădiceni;

Grădiniței pentru copii Parcani;

Grădiniței pentru copii Voloave;

Gimnaziului Voloave;

Gimnaziului Redina-Maria;

Gimnaziului Nimereuca;

Gimnaziului ”Grigore Vieru”;

Gimnaziului Căinarii-Vechi;

Gimnaziului Rublenița;

Liceului teoretic Visoca;

Primăriei Hristici;

Instituției Publice Teatrul „Veniamin Apostol”;

ICS ”Lukoil Moldova”;

Primăriei Zastânca;

Gimnaziului Slobozia-Cremene;

Gimnaziului Dărcăuți;

Gimnaziului  Pârliț;

Primăriei Schineni;

Gimnaziului Cerlina;

”ERMO GRUP”;

Primăriei Baxani;

Inspectoratului de poliție Soroca al IGP a MAI;

Primăriei Regina-Maria;

Grădiniței pentru copii Șolcani;

Gimnaziului Stoicani;

Gimnaziului nr.1 ”Dm. Matcovschi” Soroca;

Primăriei Vărăncău;

Gimnaziului Hristici;

Gimnaziului Volovița;

Gimnaziului Holoșnița;

Gimnaziului Zastânca;

Gimnaziului Vădeni;

Gimnaziului Schineni;

Gimnaziului Cosăuți;

Gimnaziului Tătărăuca-Veche;            

Gimnaziului Vasilcău;

Centrului de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) Bădiceni;

Liceului teoretic ”I. Creangă” Soroca;

Liceului teoretic ”P. Rareș” Soroca;

Liceului teoretic ”C. Stere” Soroca;

Centrului Multifuncțional Soroca;

Gimnaziului Racovăț;

Gimnaziului Vărăncău;

”Sor AgroVis” SRL, alte instituții.

Cu respect,
Rusnac Veaceslav
Președinte al Raionului Soroca 

        
                                                                                                                  Stimați soroceni!
 
     Primiți cele mai sincere felicitări consacrate Zilei Internaționale a Familiei.
   Ziua de 15 mai a fost declarată "Ziua Internațională a Familiei" prin rezoluția adoptată la 20 septembrie 1993 de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.
   Obiectivul principal al acestei zile este de a accentua importanţa familiei şi de a promova valorile familiei – egalitatea, dragostea, respectul, împărţirea echitabilă a responsabilităţilor casnice, combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor, persoanelor în etate.
    În intenția comunității internaționale Ziua Familiei este menită a fi un prilej de sensibilizare a tuturor cetățenilor și autorităților cu privire la problemele cu care se confruntă familia în societatea contemporană, dar și o bună ocazie de a celebra uniunea dintre soț, soție și copii.
   Doresc tuturor familiilor tinere și cuplurilor care urmează să-și creeze viitoarea familie să preea un exemplu de la jubiliari, să păstreze puritatea și sinceritatea relației și să nu uite tradițiile familiale glorioase.
    De Ziua Internațională a Familiei din numele Consiliului Raional Soroca și al meu personal Vă doresc să aveți alături oameni care să vă susțină în orice situație și să vă aducă liniștea sufletească
    Fiți fericiți alături de cei dragi!!

    Cu respect,
    Rusnac Veaceslav
    Președinte al Raionului Soroca
 

Dragi locuitori ai municipului și raionului Soroca de etnie romă !

 

  Ziua Internaţională a Romilor reprezintă, totodată, ocazia să reafirmăm determinarea noastră de a promova mai departe acţiunile de combatere a lipsei de toleranţă, a discriminării şi a rasismului, precum şi de susţinere a integrării sociale şi asigurarea unor servicii medicale şi de educaţie din ce în ce mai bune.

  Este prilejul să reflectăm la contribuţia valoroasă pe care concetăţenii noştri de etnie romă au avut-o şi continuă să o aibă la dezvoltarea societăţii, să preţuim încă o dată zestrea valorilor culturale ale etniei rome.

  Din partea Consiliului Raional Soroca și a mea personală venim cu sincere și călduroase felicitări, urări de sănătate, împliniri.

 

  Cu profund respect,

Veaceslav Rusnac,

Președinte al raionului Soroca