Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

     În conformitate cu prevederile Hotărârii Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 44 din 28 iulie 2021, în scopul prevenirii cazurilor noi de infecție COVID-19, CONSILIUL RAIONAL SOROCA în parteneriat cu PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SOROCA și CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ SOROCA, organizează la data de 1 august 2021, între orele 08.00 – 15.00 un MARATON DE VACCINARE antiCOVID-19, care se va desfășura în incinta  InstituțiilorMedico-Sanitate Publice Centrul de Sănătate Soroca, Centrul de Sănătate Soroca Nouă, precum și Centrele de Sănătate din raionul Soroca.

    E nevoie doar de buletinul de identitate.

    Vaccinați-vă împreună cu familia și prietenii pentru a fi în SIGURANȚĂ!

   #ÎmpreunăOprimPandemia


   Consiliul Raional Soroca ținînd cont de agravarea situației epidemiologice prin infectarea cu infecția COVID-19 în teritoriul raionului și municipiului Soroca.

   Face un apel către populație de a respecta cu strictețe prevederile Hotărârii Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. din 17 iulie 2021 și Hotărârii Raionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. din 19 iulie 2021.

   În acest sens a emis o circulară avertizare către conducătorii Inspectoratului de Poliție Soroca, Sectoarelor Poliției de Frontieră ”Soroca” și ”Cosăuți”, Direcției Situații Exepționale Soroca, Direcției raionale Siguranță a Alimentelor Soroca, Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Publică Soroca, Instituților Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate, Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Soroca ”A. Prisacari” și Administrației Publice Locale.

  Vă rugăm, aveți grijă de sănătate, respectați măsurile de protecție!

Purtați masca de protecție

Spălați-vă cât mai des pe mâini

Evitați aglomerațiile

Păstrați distanța fizică de minim 1m

Vaccinați-vă împotriva COVID-19

#ÎmpreunăOprimPandemia


Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de șef al IMSP Centrul de Sănătate Nimereuca

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, e-mail luiza.caraush@gmail.com .

Bibliografia concursului:

-          Legea privind administrația publică locală nr.436/2006

-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133/2016

-          Legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28.03.1995

-          Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală nr.837/2016

-          Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/.2003

-          Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Nimereuca (Deciziei CR Soroca nr.20/04 din 26.10.2017).

Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:

-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016)

-          copia buletinului de identitate

-          copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

-          copia carnetului de muncă

-          certificatului medical sau declarația pe propria răspundere

-          cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere

-          certificatul de medic de familie

-          proiectul de management al instituției (8-10 pagini, tehnoredactate la calculator, cu mărimea de font - 12, interval interliniar - 1,0.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. Vor fi examinate doar dosarele complete.

Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a)      deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b)      posedă limba română;

c)      la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

d)     are capacitate deplină de exerciţiu;

e)      este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de medicul de familie sau de instituţia medicală abilitată;

f)       are studiile superioare absolvite necesare/de licență medicale, studii de masterat în managementul sănătății publice, prevăzute pentru funcția respectivă și a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani;

g)      nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Data-limită de depunere a documentelor este 06 august 2021.                 

 

   Veaceslav Rusnac,

                                                                       Președinte al Raionului Soroca