Căutare în site

Apel de propuneri în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020

 

Fondul de Dezvoltare Rurală LEADER-UE este un instrument implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în partenerial cu Rețeaua Națională LEADER în Republica Moldova.

În anul 2020 este implementată în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, finanțat de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, cofinanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare - Polish Aid. Misiunea Fondului este de a consolida dezvoltarea locală în Republica Moldova, prin cofinanțarea proiectelor de dezvoltare, implementate de partenerii locali.

Ediția 2020 are scopul să contribuie la dezvoltarea zonelor rurale prin implementarea și consolidarea abordării LEADER.

Bugetul total al apelului de propuneri FDR LEADER-UE 2020 este de 15.466.000,00 MDL.

Entitățile eligibile să participe la apelul de propuneri

Sunt eligibile să participe Grupurile de Acțiune Locală din Republica Moldova care corespund principiilor de bază ale abordării LEADER și dispun deStrategia de Dezvoltare Locală, aprobată de Adunarea Generală (Consiliul) GAL.

Apel de propuneri de proiecte lansat de Comisia Europeană: Parteneriate pentru orașe durabile

 

Obiectivul programului este de a promova dezvoltarea urbană integrată prin parteneriate dintre autorități locale.

Programul se concentrează pe consolidarea guvernării urbane, asigurând totodată incluziunea socială a orașelor, îmbunătățirea rezilienței, înverzirea orașelor și îmbunătățirea prosperității și inovației în orașe.

Ghidul apelului îl găsiți aici:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=167744

Termenul limită de depunere a notelor conceptuale este 27.03.2020.

O sesiune de informare despre apel va avea loc pe 17.02.2020 la Bruxel, cu transmisiune live: https://webcast.ec.europa.eu/infopoint-lunchtime-conference-local-authorities-partnerships-for-sustainable-cities

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Soroca, Vă aduce la cunotință că în conformitate cu Hotărîrea de Guvern nr.78 din 12.02.2020, familiile beneficiare de ajutor social pentru luna decembrie 2019, care dispune de un televizor funcțional ce nu recepționează semnalul digital, pot depune o cerere, în formă scrisă (cererea se anexează) privind dotarea gratuită cu un convertor pentru televiziunea digitală terestră la asistentul social comunitar din localitatea în care familia își are reședința pînă la data de 20.03.2020.