Căutare în site

ANUNȚ DE CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ
Joi, data de 21 noiembrie 2019, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului Raional, strada Ștefan cel Mare 5, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului Raional Soroca, în conformitate cu art.43 alin.(2) și (3), din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală. Proiectele de decizie propuse spre examinare pot fi accesate pe pagina web oficială: http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr