Căutare în site

Iarmarocul „Produs de Soroca” și Festivalul „Victor Postolachi” (2019)

Iarmarocului „Produs de Soroca” și Festivalului „Victor Postolachi”.

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

 Cea de-a IX-a ediție a Festivalului Mărului bate la ușă

La data de 15.09.2019 va avea loc Festivalul Mărului ediția a IX-a

ANUNŢ
Consiliul Raional Soroca anunţă cetăţenii Republicii Moldova supuşi represiunilor politice şi ulterior reabilitaţi, care posedă legitimaţii de tip vechi, despre distribuirea legitimaţiilor de tip nou, în baza cererii depuse în bir.503 situat  pe adresa Ştefan cel Mare,5 etajul 5.
La cerere se anexează:
- copia actului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova;
- copia certificatului de reabilitare;
- copia adeverinţei de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
- legitimaţia  de tip vechi,
- foto 3x4.
Legitimaţia se înmânează nemijlocit titularului la prezentarea actului de identitate, sau după caz, reprezentantului legal al acestuia conform legislaţiei.