Căutare în site

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale lansează Concursul de selectare a organizațiilor neguvernamentale pentru organizarea acțiunilor de suport vârstnicilor în situaţii excepţionale.

Concursul este organizat în conformitate cu Planul de acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active (2018-2021), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1477 din 20 decembrie 2017, și are ca scop oferirea de suport metodologic autorităţilor administraţiei publice locale și grupelor de inițiativă a vârstnicilor pentru acordarea susţinerii persoanelor în etate în situaţii excepţionale, inclusiv în contextul pandemiei de COVID -19.

Procesul de aplicare

Dosarul poate fi depus până la data de 5 august 2020, ora 16.00, la sediul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 2, biroul 119 sau la adresa de e-mail olga.gotmaniuc@msmps.gov.md.

Dosarul depus la Cancelaria Ministerului trebuie să includă:

1) CV-ul organizației;

2) Copia certificatului de înregistrare a organizației, autentificată prin parafa instituției și semnătura conducătorului;

3) Formularul de aplicare, conform anexei nr.1;

4) Declaraţia de imparţialitate, conform anexei nr.2;

5) Bugetul detaliat privind realizarea programului sau proiectului, conform anexei nr.4

Bugetul preconizat în cadrul Concursului de selectare a organizațiilor neguvernamentale pentru organizarea acțiunilor de suport vârstnicilor în situaţii excepţionale este de 106 500 lei.

Mai multe detalii pot fi solicitate la numerele de telefon: 022 268 875/022 268 857 sau la adresa de email: olga.gotmaniuc@msmps.gov.md

În scopul asigurării bunei funcţionări a IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari” şi asigurării cu preparate sangvine în condiţii vitale acordate pacienţilor, întru executarea art. 5 şi art. 6 al Legii nr. 241/2008 privind donarea de sânge şi transfuzia sangvină, Consiliul Raional Soroca solicită participarea donatorilor voluntari de sânge din raion în activităţi de colectare a sângelui.
Toţi doritorii se pot adresa la IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari” (tel. +373 230 2 11 63) pentru a primi informaţii privind procedura de donare a sângelui.

       Astăzi, 2 iulie ora 10.00 administraţia Consiliului Raional și Primăriei, reprezentanţii organelor descentralizate, au participat la depunerea de flori la Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt situat pe Piața Libertății din municipiul Soroca.
       Întreagă suflare națională în această zi își amintește cu pietate de cel mai mare voievod al Țării Moldovei și apărător al neamului. Aproape jumătate de veac, cât s-a aflat la scaunul țării, atinge cele mai înalte culmi ale gloriei militare, învingând pe câmpul de luptă dușmanii și armate pe care nu le mai învinsese nimeni până atunci. Numele Moldovei, datorită domnitorului ei, devenea tot mai cunoscut în lume atât la curțile monarhilor din Europa, cât și la cele din Orient, numele lui Ștefan identificându-se cu cel al țării sale. Ștefan cel Mare a devenit o legendă, o baladă, o istorie, o memorie pururea vie, a devenit el însuți un templu. Templul Ștefan cel Mare și Sfânt, templul Conștiinței Naționale, cel care era considerat Sabia Creștinătății și teama popoarelor tătare și otomane.